Kosača Cultural Route » » Ranokršćanska bazilika u Vojnićima

Ranokršćanska bazilika u Vojnićima

Ranokršćansku baziliku, koja se nalazi u naselju Vojnići, na jugozapadnoj padini brda Klobuk, na lokalitetu Župnica, istražio je D. Sergejevski 1952. Imala je dimenzije 18 x 15 m, orijentirane istok – zapad, s trima uzdužnim prostorijama. U središnjem dijelu nalazio se prezbiterij s apsidom, naos i narteks, a u lijevoj bočnoj prostoriji istražen je krstionički bazen (piscina), slabo očuvan, kao i jedna zidana grobnica s kostima. U temeljima iskopano je dosta kamenih ulomaka – bazamenata, stupova, kapitela, imposta i parapetnih ploča. Nalaz avarske strjelice pronađen u šutu u naosu ukazuje na mogućnost da se rušenje bazilike dogodilo prigodom provala Avara. Zubom vremena danas su ostaci bazilike u vrlo zapuštenu stanju.

ADRESA
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.