Kosača Cultural Route » » Lokalitet na Mladima

Lokalitet na Mladima

Blizu mosta na rijeci Mlade, na osamljenom brežuljku zapadno od Vitine, na starom groblju Na Mladima, krajem 19. st. zamijećeni su građevinski ostaci iz rimskoga doba. Zemljište oko groblja prema Vitini posuto je ostacima crijepa i keramike. Stariji istraživači tu su smjestili ostatke rimskoga gospodarskog imanja (villa rustica). U kapeli sv. Ilije na Mladima kao nadvratnik ugrađen je rimski nadgrobni spomenik (175 x 55 x 18 cm), koji je priklesan i čija su natpisna slova dobro otučena. Ipak, pozornijim promatranjem uočava se da je riječ o pokojniku s imenom Lucius Marcilius, koji je bio veteran VII. legije. Isluženi vojnici VII. legije ostavili su u Ljubuškom desetak nadgrobnih spomenika, svi iz prvoga stoljeća. Oko kapele, a i u temeljima starije crkvice pored nje, rasuto je 25 stećaka. Veći dio utonuo je u zemlju.

ADRESA
Ljubuški
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.