Kosača Cultural Route » » Ranokršćanska bazilika u Docima

Ranokršćanska bazilika u Docima

Na nalazištu Doci u Gornjoj Vitini godine 1956. D. Sergejevski istražio je ostatke ranokršćanske crkve 13,10 x 11,37 m, orijentirane istok – zapad. Crkva se sastojala od naosa s apsidom i bočnih prostorija s južne i sjeverne strane. U južnome dijelu otkrivena je dvostruka nadsvođena grobnica, a u središnjemu ostaci baze oltara. Zidovi su sačuvani prosječne visine do pola metra. Građeni su od lokalnoga vapnenca, s malterom ali bez obrade kamena. U toj fazi iskapanja nije pronađena krstionica ni elementi arhitektonske dekoracije i crkvena namještaja. Naknadnim revizijskim istraživanjima tijekom 2013. i 2014. otkrivena je kasnoantička grobnica, a ispod nje dva groba od spolija nekoga starijeg antičkog objekta. Po svemu sudeći, oratorij koji je pronašao Truhelka nalazio se u sklopu jednoga znatno većeg kasnoantičkoga kompleksa. Među sitnim materijalom prevladava krovni crijep, ulomci amfora, keramičkoga posuđa i stakla.

ADRESA
Ljubuški
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.