Kosača Cultural Route » » Helenistička nekropola Mrljanovac

Helenistička nekropola Mrljanovac

Na području Gornjih Radišića (zaseok Marići) kod Ljubuškoga, nalazi se lokalitet Mrljanovac, gdje su otkriveni ostaci grobova iz razvijenog željeznog i helenističkog razdoblja (5.-1. st. pr. Kr.). Kroz klanac Mrljanovac prilazilo se gradinskim lokalitetima Sitomir (394 m/ nv) i Obale (369 m/nv), koji se nalaze na istaknutim položajima brdskog masiva Butorovice. Na južnom dijelu klanca Mrljanovac, na mikrolokalitetu Grebine, otkriveni su ostaci nekropole iz kasnog helenističkog razdoblja. Nekropola se sastoji od niza skupnih/obiteljskih grobova koji su omeđeni grubo obrađenim monumentalnim blokovima vapnenca. Pojedine grobnice formiraju nepravilni oblik pravokutnika, kvadrata ili kruga, s jednim ili više prstenova arhitekture. Vanjski i unutarnji rubovi su izgrađeni od monumentalnih djelimično obrađenih kamenih blokova, dok je međuprostor popunjen lomljenim/prikupljenim kamenom.

ADRESA
Ljubuški
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.