Kosača Cultural Route » » Neolitičko naselje Velike Stine

Neolitičko naselje Velike Stine

Neolitik ili mlađe kameno doba je prapovijesno razdoblje obilježeno značajnim prije svega gospodarskim i društvenim promjenama koje su implicirale čitav niz novih pojava u materijalnoj i duhovnoj kulturi prapovijesnih ljudskih zajednica. Najvažniji aspekt koji se javlja u materijalnoj kulturi neolitičkih zajednica su predmeti od keramike (naročito keramičko posuđe), koji postaju osnovni element u određivanju neke neolitičke kulture. Koje su prema vlastitim afinitetima, i na sebi svojstven način tu keramiku izrađivale i ukrašavale. Potvrda u tom pravcu su i arheološka istraživanja lokaliteta „Velike stine”, gdje sjedilački način života potvrđuju nalazi kostiju velikih životinja, oruđe, kameni žrvnjevi, nožići, sjekire te najvažniji element, temelji naseobinskog objekta. U temeljima kamenog zida evidentirani su ostaci rupa za pozicioniranje drvenih greda, koje su predstavljale dio temeljne arhitekture. Reper za datiranje cjelokupnog nalazišta su mnogobrojni ostaci keramike danilske i hvarsko-lisičićke kulture poput posuda za kuhanje, plitica, ritona (kultna posuda) i sl. a karakteristični su za razdoblje između 5000-3500. god. pr. Kr. Neolitička nalazišta na otvorenom iznimno su raritetna, njihov jedini predstavnik u zapadnoj Hercegovini je lokalitet „Velike stine”, koji očigledno poradi položaja između dvaju rijeka u polju, pogodne klime i plodne zemlje, čuva ostatke brojnih neolitičkih a možebitno i starijih zajednica.

ADRESA
Ljubuški
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.