Kosača Cultural Route » » Stari grad Drijeva

Stari grad Drijeva

Stari grad Drijeva nalazi su u plovnom dijelu donje Neretve, uz važnu prometnicu koja poveziva priobalje sa brdskim kontinentalnim zaleđem. Prostor današnje Gabele u kasnom srednjem vijeku poradi svog položaja ima značajne trgovačke kapacitete. U povijesnim izvorima se pojavljuje pod imenom Drijeva, portus Narenti, a nakon dolaska osmanlije 1465. godine, mijenja naziv u Gabela. Kroz povijest, različite narodnosti i vlasti, poput Dubrovačke republike, srpskih vladara, Mlečana ili Osmanlija sukobljavaju se zbog uprave nad ovom pozicijom.
Prostor grada unutar bedema i tornjeva zauzima površinu od 28.042 m2. U osnovi, grad je omeđen bedemima višekutnog nepravilnog oblika, prilagođen konfiguraciji terena na kome se nalazi. Unutar grada smještene su dvije pravokutne cjeline, nazvane Velika i Mala tvrđava sa puškarnicama i cisternama za vodu. Osim toga, unutar male tvrđave izgrađena je i Fatihova džamija, na čijim temeljima Mlečani grade crkve sv. Katarine 1649. godine, da bi konačno Osmanlije na njenim ruševinama izgradili ponovno džamiju.

ADRESA
Čapljina
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.