Kosača Cultural Route » » Most u Klepcima

Most u Klepcima

Kameni most u Klepcima premošćuje rijeku Bregavu u blizini ušća, a gradi ga hercegovački Sandžak-beg, Mustafa-beg, 1517. godine. Most će 150 godina kasnije, u mandatu osmanskog legatora i graditelja Šišman Ibrahim paše doživjeti određene preinake koje su aktualne do današnjeg dana. U široj okolici, dokumentirane su i starije prometnice, poput rimskih cesta, što govori o mogućnosti da su ovu rijeku premošćivali i puno ranije.
Most ima elegantnu konstrukciju svoda tipičnu za osmansko graditeljstvo sa lučnim otvorom u rasponu od gotovo 18 metara. Izrađen je od pravilnih klesanaca, od čega su niži dijelovi postavljeni horizontalno, a gornji imaju zakošeni ili vertikalni smjer. Hodna konstrukcija ima širinu od 3,75m, a obrađena je u kaldrmi od krupnije riječnog oblutka sa neujednačenim stubama.

ADRESA
Čapljina
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.