Kosača Cultural Route » » Rimski kompleks Mogorjelo

Rimski kompleks Mogorjelo

Mogorjelo je jedan od najvećih antičkih kompleksa na području Bosne i Hercegovine. Život započinje sredinom 1.st. kada je izgrađen kompleks velikog privatnog poljoprivrednog imanja (villa rustica). Na istaknutom dijelu brežuljka izloženog vjetrovima bila je izgrađena zgrada za preradu poljoprivrednih proizvoda (villa rustica fructuaria), dok je na prisojnoj padini izgrađen stambeni objekat (villa rustica habitatoria). Ova vila nastradala je u požaru nekad tijekom 3.st., a na njenim ruševinama izgrađeno je u 4.st., pretpostavlja se, državno imanje sa vilom. Drugoj fazi pripada palača ili vila iz 4.st. koja na Mogorjelu čini kompleks građevina raspoređenih u obliku pravokutnika, dimenzija 102 x 86 m. Uglove i ulazna vrata zidina štitilo je 11 isturenih tornjeva ili kula kvadratične osnove. Jedino je toranj na istočnom uglu bio kružnog tlocrta, te je bio uvučen među zidove, vjerojatno zbog blizine rijeke Neretve. U posljednjoj fazi, na jugozapadnom dijelu kompleksa na Mogorjelu, iznad porušenih zidova antičke vile, smještene su dvije kasnoantičke crkve. Riječ je o crkvama identičnog tlocrta, smještenima vrlo blizu jedna druge. Može se sigurno reći da su sagrađene zajedno tijekom 6. st., te ih se može nazvati terminom basilicae geminae (dvojne bazilike). Tipološki pripadaju longitudinalnim jednobrodnim bazilikama, naronitanskog tipa.

ADRESA
Čapljina
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.