Kosača Cultural Route » » Stari grad Počitelj

Stari grad Počitelj

Stari grad Počitelj prema pretpostavkama gradi bosanski kralj Stjepan Tvrtko I još krajem 14. st. Grad je morfološki prilagođen terenu na stjenovitoj litici iznad obale rijeke Neretve. U pisanim izvorima, prvi puta se spominje 1444. Godine, u poveljama kralja Alfonsa V i Fridriha III. U periodu od 1463. do 1471. godine u Počitelju je smještena ugarska postava. 1471. godine, nakon kraće opsade, grad postaje dio Otomanske imperije, u čijem će sastavu ostati sve do 1878. godine. U periodu 1782. - 1879. godine bio je sjedište kadiluka, a u periodu 1713.-1835. godine sjedište Počiteljske kapetanije. Nakon uspostavljanja vlasti Austro- Ugarske u BiH 1878. godine, Počitelj gubi svoj strateški značaj i naglo propada.
Kronološki arhitektura pripada periodu od kasnog srednjeg vijeka do Otomanske vladavine. Među objektima urbano-ruralne cjeline prepoznajemo kulu sa bedemom i tabijama, han, hamam, sahat-kulu, srednjovjekovnu utvrdu, Šišman Ibrahim-pašinu džamiju i medresu, Gavrankapenovića i Kapetanovića kuće i dr. stambene objekte koji pripadaju različitim periodima do kraja 19. St. Na osnovi prostornog koncepta najstarijih dijelova utvrde može se pretpostaviti i postojanje malog naselja u podnožju utvrde koje se formiralo prije ili paralelno sa utvrđivanjem grada.

ADRESA
Čapljina
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.