Kosača Cultural Route » » Rimski vojni logor Gračine

Rimski vojni logor Gračine

Rimljani, kada su 9. godine slomili otpor ratobornih Ilira, Delmata i Panona, počeli su graditi ceste, mostove i tvrđave. Jedan od manjih vojnih tabora, za smještaj jedne kohorte od četiristo vojnika i stotinu konjanika, bio je na području Ljubuškoga. Većina istraživača pretpostavlja da se tabor nalazio na lokalitetu Gračine na Humcu, četiri kilometra jugozapadno od središta današnjeg Ljubuškoga. Prema numizmatičkim, metalnim i keramičkim nalazima izgrađen je u 1. st. po. Kr., najvjerojatnije u doba cara Tiberija (oko 14. godine po. Kr.), kada je dovršena i cesta Salona – Narona. Njegova namjena ponajprije je imala strateško-obrambenu ulogu – zaštitu doline rijeke Neretve i područja kolonije Narone od upada ilirskih naroda iz zaleđa. Postoji dvojba je li na Gračinama otkopan rimski vojni tabor, koji ima strogo utvrđen raspored i namjenu prostorija, ili prateći dio vojnoga kompleksa, kupelji i obrtničke radionice i nastambe. Nažalost, o Gračinama nisu objavljeni rezultati istraživanja, niti su nastavljena daljnja istraživanja. Vrijeme je učinilo svoje, tako da su danas ostaci rimskoga kompleksa u dosta zapuštenu stanju, s neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i bespravnom izgradnjom, premda je lokalitet uvršten u popis spomenika od nacionalnoga interesa. Vrijednost objekta na Gračinama leži u činjenici što se radi o jedinom djelomice istraženom rimskom vojnom kompleksu u BiH.

ADRESA
Ljubuški
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.