Kosača Cultural Route » » Ranokršćanska bazilika u Mokrom

Ranokršćanska bazilika u Mokrom

Ranokršćanska bazilika u Mokrom pripada bosansko-hercegovačkom tipu sa složenim tlocrtom, u čijem središtu se nalazi naos unutar kojeg se okuplja puk, narteks – natkriveni ulaz na zapadu, i na istoku polukružna apsida unutar koje se smješta prezbiterij tj. prostor za svećenika. Bočne prostorije služile su u svrhu pripreme liturgijskog slavlja (Katakumenej) ili održavanja obreda krštenja (baptisterij sa piscinom). Arheološka istraživanja organizirana su u dvije kampanje, i to prva sustavna 1952. godine (D. Sergejevski), odnosno druga revizijska istraživanja 1997.-98. godine pod vodstvom T. Anđelića i A. Zelenike. Među pokretnim arheološki materijalom, izdvaja se dio crkvenog namještaja sa tipičnim vegetabilnim reljefnim motivima koje datiramo u razdoblje od 6.-7. st.

Tragovi života iz kasnijih razdoblja nisu evidentirani, tj. Lokalitet se nakon 7. st. napušta i postupno razgrađuje u svrhu izgradnje recentnijih objekata.

ADRESA
Široki Brijeg
otkrijte
još lokacija
U 15. stoljeću obitelj Kosača vladala je područjem Huma (Hercegovina) i bila je jedna od najmoćnijih plemićkih obitelji u Kraljevini Bosni. Postoje pretpostavke da je obitelj dobila ime po selu Kosač u blizini rijeka Pive i Tare. Utjecaj i moć Kosače mogu se vidjeti za vrijeme prvog bosanskog kralja Tvrtka I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.