O projektu
Projekt Od srednjovjekovnih utvrda u Hercegovini do austrougarskih utvrda u Crnoj Gori „FORT-NET" financira Europska unija u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina - Crna Gora (2014-2020).

Ukupna vrijednost projekta je 470.079,65 EUR od kojih je Europska unija osigurala 399.556,55 EUR bespovratnih sredstava. Nositelj projekta (koordinator) je Grad Ljubuški. U projektu kao partner sa BIH strane sudjeluje JU Razvojna agencija ŽZH – HERAG. U projektu kao partneri sa strane Crne Gore sudjeluju Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma (CSTI) i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore (NTO).
opći cilj projekta
je doprinijeti poboljšanju kvalitete i raznolikosti turističke ponude koja se temelji na prirodnoj i kulturnoj baštini na graničnim ruralnim područjima Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Specifični ciljevi
1
Razviti model know-how za očuvanje, vrednovanje, tumačenje i integriranje lokaliteta kulturne baštine na periferiji urbanih i ruralnih područja u sveobuhvatnu kulturnu turističku ponudu i zajednički ih promovirati;
2
Ojačati sposobnost dionika ciljanog područja u upravljanju kulturom.
PODRUČJE IMPLEMENTACIJE
Bosna i Hercegovina i Crna Gora.
TRAJANJE PROJEKTA
24 mjeseca (01.10.2019 – 30.09.2021.)
In the 15th century, the Kosača family ruled the area of Hum (Herzegovina) and was one of the most powerful noble families in the Kingdom of Bosnia. There are assumptions that the family was named after the village of Kosač near the Piva and Tara river. The influence and power of Kosača can be seen during the time of the first Bosnian king Tvrtko I.
“This website has been produced with the financial assistance of the European Union. The content of the website is the sole responsibility of University of Mostar and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and/or ADRION programme authorities”.